Običajno se na prevajalce oz. prevajalske agencije obrnemo, ko potrebujemo razne prevode; diplomskih nalog, člankov, pogodb ali potrdil. Obstaja veliko vrst takih in drugačnih besedil, ki jih moramo zaradi določenih razlogov prevesti v tuj jezik. Lahko pa se zgodi, da v življenju pridemo v situacijo, ko potrebujemo prevod dokumenta, ki ga moramo poslati v tujino. Običajno so to uradni dokumenti, ki imajo velik pomen, zato mora biti tudi prevod nujno dovolj ustrezen in pravilen. Ker gre za tako občutljive informacije, ki morajo biti zagotovo pravilne, in zaupanja vredne, se taki prevodi imenujejo sodni prevodi.


Med navadnim in sodnim prevodom je velika razlika.

Navaden prevod lahko opravi katerikoli prevajalec. Prevod ni nujno do potankosti enak originalu, saj pri navadnem prevodu prevajalec namreč ne nosi nikakršne odgovornosti. Tak prevod lahko prevajalec oz. prevajalska agencija dostavi stranki tudi tudi v elektronski obliki. Prevod v tujini pravno formalno ni veljaven, za razliko od sodnega prevoda. Sodni prevod je pravno formalno v tujini veljaven, zato se ga vsekakor poslužite, kadar morate overjene dokumente poslati v tujino. Sodni prevod prejmete v ožigosani obliki, skupaj s priloženo izjavo o ustreznosti prevoda in podatki o izvajalcu, torej sodnem prevajalcu. Prav tako se priloži navadna ali overjena kopija izvirnika ali izvirnik. Sodni prevod ima zaradi svoje zahtevnosti in odgovornosti običajno dražjo ceno od navadnega.

Kdo je sodni prevajalec?

Sodni prevod lahko opravi le zaprisežen sodni izvajalec oz. sodni tolmač, ki garantira, da se prevod ujema z originalom. Sodni prevajalec je oseba, imenovana s strani Ministrstva za pravosodne zadeve, za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmači na narokih oziroma prevaja listine. Sodni prevod prejmete v ožigosani obliki, skupaj s priloženo izjavo o ustreznosti prevoda in podatki o izvajalcu, torej sodnem prevajalcu. Prav tako se priloži navadna ali overjena kopija izvirnika ali celo izvirnik sam.

​Kdaj potrebujemo sodni prevod?

Sodni prevod najpogosteje potrebujemo za urejanje pravnih razmerij s tujino. V kolikor se nam zaradi določenih življenjskih situacij zgodi, da moramo v tujini dokazovati naše uradne dokumente, se torej obrnemo na prevajalsko agencijo, in povemo, da želimo sodni prevod. To bomo potrebovali, če se bomo v tujino preselili, urejali poslovne in službene situacije, za potrebe tujih sodišč ali šolanja. Najpogosteje stranke potrebujejo prevod spričevala, rojstnega lista ali potrdilo o nekaznovanosti, prav tako pa tudi za prevod pogodb, certifikatov, izpis iz registra, raznovrstna pooblastila, potnih listov, diplome, letnih poročil.
Pred naročanjem prevoda, se prepričajte o tem, ali potrebujete sodni prevod ali navadni. Včasih se zgodi, da se zaradi višjih cen sodnega prevoda naročniki odločijo za navaden prevod, ki pa pravno formalno nikakor ni veljaven, zato šele potem ugotovijo, da v bistvo potrebujejo sodni prevod. V izogib dvojnim stroškom se torej vedno spomnite na opisane razlike med navadnim in sodnim prevodom.
V kolikor niste prepričani, kakšne vrste prevod potrebujete, se vsekakor lahko obrnete na nas, in z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja in skupaj ugotovili, kakšen prevod v resnici potrebujete. Naša ekipa strokovnjakov, ki ima za seboj kar nekaj let izkušenj, vam bo zagotovo dala zaupanja vredne informacije.
Glede na vaše želje uredimo tudi notarsko overitev.