Sodni prevod izpisa iz sodnega ali poslovnega registra

Sonja Kolar
May 26, 2023

V današnjem svetu, kjer so meje za poslovanje postale zelo tanke, je poslovno komuniciranje v tujem jeziku postalo skoraj neizogibno. Pogosto se srečamo z situacijo, ko moramo predložiti uradne dokumente, kot so izpiski iz sodnega ali poslovnega registra, partnerjem, strankam ali regulativnim organom v tujini. Primer takšnih situacij je potrditev statusa ali zgodovine podjetja. V takih okoliščinah je sodni prevod ključnega pomena za zagotovitev pravilne in uradno priznane interpretacije dokumentov.


Kaj je sodni prevod in izpis iz sodnega ali poslovnega registra?

Sodni prevod je uradna in pravno priznana verzija izvirnega dokumenta v drugem jeziku. Ta prevod mora opraviti sodni tolmač, ki je usposobljen in pooblaščen za prevajanje uradnih dokumentov. Sodni tolmač mora zagotoviti natančen in popoln prevod, ki vključuje vse informacije iz izvirnega dokumenta, hkrati pa ohranja pomen in namen izvirnih informacij.

Izpis iz sodnega ali poslovnega registra je uradni dokument, ki vsebuje podrobnosti o poslovnem subjektu, kot so njegovo ime, naslov, pravna oblika, kapital, upravljalci, lastniška struktura, poslovni podatki in morebitne sodne ali pravne zadeve, ki vplivajo na podjetje. V mednarodnem kontekstu se lahko zahteva sodni prevod tega izpisa, da se zagotovi njegovo razumevanje in priznavanje v drugi državi.

Zakaj je sodni prevod izpisa iz sodnega ali poslovnega registra potreben?

Izpiski iz sodnega ali poslovnega registra so uradni dokumenti, ki vsebujejo ključne informacije o podjetju, kot so ime podjetja, sedež podjetja, informacije o lastnikih in direktorjih, osnovni kapital podjetja, status podjetja in drugo. Ti dokumenti so bistveni za sklenitev pogodb, prijavo za posojila, predložitev ponudb na razpisih, registracijo podjetja v tujini in druge poslovne transakcije.

Sodni prevod izpisa iz sodnega ali poslovnega registra je pogosto potreben v različnih mednarodnih kontekstih. Nekatere od teh situacij vključujejo:

  • Mednarodno poslovanje: Če podjetje želi poslovati v tujini, se lahko od njega zahteva, da predloži sodni prevod izpisa iz poslovnega registra. To lahko zahtevajo tuje vlade, poslovni partnerji, banke ali investitorji.
  • Registracija tuje podružnice: Če podjetje želi registrirati podružnico v tujini, se lahko od njega zahteva, da predloži sodni prevod izpisa iz poslovnega registra kot del postopka registracije.
  • Sodne ali pravne zadeve: V primeru mednarodnih sodnih ali pravnih zadev se lahko zahteva sodni prevod izpisa iz sodnega registra, da se zagotovi pravilno razumevanje statusa podjetja.
  • Davčne ali finančne zadeve: V nekaterih primerih se lahko zahteva sodni prevod izpisa iz poslovnega registra za davčne ali finančne namene, kot je preverjanje finančnega statusa podjetja.

Sodni prevod izpiskov iz sodnega ali poslovnega registra je potreben, ker zagotavlja, da so vse informacije v dokumentu pravilno razumljive tudi tistim, ki ne govorijo jezika originalnega dokumenta. Prav tako daje uradno potrdilo o točnosti prevoda, kar povečuje zaupanje poslovnih partnerjev in organov.

Kako poteka postopek sodnega prevajanja izpiskov iz sodnega ali poslovnega registra?

Sodni prevod izpiska iz sodnega ali poslovnega registra začne s prejemom originalnega dokumenta. Pridobite ga preko poslovnih registrov. Ti vsebujejo pomembne informacije o podjetjih, kot so njihovo ime, matična številka, registrirani naslov, pravna oblika, kapital, zastopniki, podružnice, dejavnosti in drugo. V večini držav poslovni registri delujejo kot spletni portali, kar omogoča enostaven dostop do informacij o podjetjih. Vsaka država ima svojo spletno bazo podatkov.

Poslovni register

V Sloveniji Poslovni register Slovenije (PRS) upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). V tem registru so zbrane informacije o različnih pravnih subjektih, vključno z gospodarskimi družbami, samostojnimi podjetniki posamezniki, pravnimi osebami javnega in zasebnega prava, društvi, fizičnimi osebami, ki opravljajo registrirane ali s predpisom določene dejavnosti, podružnicami in drugimi deli poslovnih subjektov, glavnimi podružnicami tujih poslovnih subjektov in drugimi enotami.

Na portalu AJPES lahko prek spletne aplikacije ePRS prevzamete elektronski izpisek iz Poslovnega registra Slovenije. Ta je po obliki in vsebini enak papirnemu izpisku, razlika je le, da ni žigosan in podpisan ročno, ampak z digitalnim potrdilom. Ta izpisek je uradni dokument, ki ga lahko uporabite za različne namene, vključno s predložitvijo tujim poslovnim partnerjem ali v postopku zaposlitve v tujini.

Ob prejemu, je ta v slovenskem jeziku, zato dokument posredujemo prevajalski agenciji, ki omogoča strokovne in sodne prevode.

Sodni tolmač nato natančno prevede dokument, pri čemer upošteva vse pravne termine in posebnosti ciljnega jezika. Po končanem prevodu tolmač na prevod pritrdi svoj pečat in podpis, s čimer uradno potrdi, da je prevod zvest originalu in popolnoma točen.

Kje začeti?

Čeprav je postopek lahko zahteven, je izbira prave prevajalske agencije lahko ključna za uspeh vašega mednarodnega poslovanja. V prevajalski agenciji Grens -Tim imamo izkušnje in strokovno znanje, ki vam lahko zagotovi natančen in profesionalen prevod vašega dokumenta. Zagotavljamo tudi popolno zaupnost vaših dokumentov ter hitro in zanesljivo prevajanje. Kontaktirajte nas in se prepričajte sami!

Ostali prispevki

Sodni prevodi diplom in spričeval

Sodni prevodi diplom in spričeval

Vsako leto se na tisoče ljudi preseli v Slovenijo iz sosednjih držav, kot so Srbija in Bosna in Hercegovina, bodisi v iskanju boljših delovnih možnosti ali z željo po nadaljnjem študiju. Pri načrtovanju kariere v Sloveniji ali drugod je ključnega pomena, da imate...

Razumevanje razlike: Navaden ali sodni prevod

Razumevanje razlike: Navaden ali sodni prevod

V svetu prevajanja se pogosto srečujemo z vprašanjem: kdaj potrebujemo navaden prevod in kdaj sodni prevod? Razumevanje razlike med tema dvema vrstama prevajanja je ključno za zagotavljanje pravilne uporabe in pravne veljavnosti vaših dokumentov. Poglejmo si kakšna je...

Urejanje dokumentacije za zaposlitev tujcev v Sloveniji

V svetu, kjer se meje med državami zmanjšujejo in se priložnosti za delo povečujejo, je Slovenija postala priljubljena destinacija za mnoge tujce, ki iščejo nove zaposlitvene priložnosti. Vendar pa je za uspešno zaposlitev v Sloveniji potrebno pravilno urejanje...

Sodni prevod diplome: Vaš ključ do mednarodnih priložnosti

V današnjem globaliziranem svetu je mobilnost postala ključni del kariernega in akademskega razvoja. Vse več ljudi se odloča za študij ali karierne priložnosti znotraj Evropske unije in drugod po svetu. To pa s seboj prinaša potrebo po uradnih dokumentih, kot so...

Urejanje dokumentacije za državljane BIH v Sloveniji

V svetu, kjer se meje med državami zmanjšujejo in se priložnosti za delo povečujejo, je Slovenija postala priljubljena destinacija za mnoge tujce, ki iščejo nove zaposlitvene priložnosti. Vendar pa je za uspešno zaposlitev v Sloveniji potrebno pravilno urejanje...

Prevajanje letnih poročil 

V sodobnem poslovnem svetu, kjer meje med državami postajajo vse bolj neopazne, je prevajanje letnih poročil postalo ključno orodje za podjetja, ki želijo uspeti na mednarodnih trgih.  Letno poročilo ni le suhoparna zbirka finančnih podatkov, temveč odseva podobo...

Komentarji

0 Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. Zakaj je za pravne dokumente potreben strokovni sodni prevod? - Poceni prevodi Grens tim d.o.o. - […] Izpisi iz matične knjige: Uporabljajo se pri različnih uradnih postopkih in imajo svojo terminologijo. […]
  2. Sodno prevajanje: Ključ v mednarodnih pravnih postopkih - Poceni prevodi Grens tim d.o.o. - […] prevajanje uporablja za prevajanje različnih dokumentov, kot so pogodbe, spričevala in diplome, sodni izpisi, testamenti, overitve, potrdila in drugi…

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.