fbpx

Slovanski jeziki: tako podobni, a tako različni!

Sonja Kolar
Feb 9, 2022

Slovanski jeziki se delijo na južnoslovanske, vzhodnoslovanske in zahodnoslovanske.

Jezik od samega začetka civilizacije velja za osnovno sredstvo ubesedovanja tako snovnega kot notranjega, čustvenega sveta. V njem namreč mislimo, čutimo, si ustvarjamo različne predstave, načrtujemo in navsezadnje navezujemo stike z drugimi. A če je nebesedni jezik, kamor sodita denimo mimika in kretnje, univerzalni ter ga z nekaj manjših kulturnih razlik lahko razume kdorkoli kjerkoli na svetu, je besedni vezan na točno določeno geografsko področje. Kar človeštvo zagotovo plemeniti in poudarja njegovo bogatost. Slabost tega pa je, da nas ljudje na drugem koncu sveta pogosto ne razumejo, zaradi česar vsakršno sporazumevanje zahteva prevod, pa čeprav je med obema jezikoma mogoče najti nešteto povezav.

V tem članku se bomo zato posvetili slovanskim jezikom, ki se delijo na južnoslovanske, vzhodnoslovanske in zahodnoslovanske. Vsem njim so, ker so del družine slovanskih jezikov, skupne številne značilnosti. Kljub temu pa je med njimi prav zaradi široke razvejanosti mogoče najti tudi obliko razlik.

Zaradi tega vsaka oblika komunikacije, najsi bo pisna najsi bo govorjena, zahteva poglobljen, strokoven, pa vendar ugoden prevod. V podjetju Grens-Tim nudimo poceni prevode različnih vrst besedil, pri čemer slovanski jeziki predstavljajo jedro našega prevajalskega dela. Slednjega opravljamo strokovno in hitro, upoštevajoč želje ter potrebe naročnikov, pa tudi samo vrsto besedila. Da bi se v to prepričali, nas kontaktirajte na telefonsko številko ali elektronski naslov .

Slovanski jeziki in njihova delitev

Slovanski jeziki so prisotni v Srednji, Jugovzhodni in Vzhodni Evropi ter Severni Aziji, sodijo pa v skupino indoevropskih jezikov. Oglejmo si podrobneje njihovo delitev.

Slovanski jeziki

južnoslovanski jeziki

vzhodna veja

bolgarski jezik
makedonski jezik
starocerkvenoslovanski jezik*
zahodna veja

bosanski jezik
črnogorski jezik
hrvaški jezik
slovenski jezik
srbski jezik

 

vzhodnoslovanski jeziki

beloruski jezik
rusinski jezik (podjezik: panonski rusinski jezik)
ruski jezik
ukrajinski jezik
stari novogrški jezik*

 

zahodnoslovanski jeziki

češki jezik
kašubski jezik
lužiško-srbski jezik (podjezika: zgornjolužiško-srbski jezik in spodnjolužiško-srbski jezik)
poljski jezik
slovaški jezik
šlezijski jezik

 

*izumrli jezik

 

Govorci kateregakoli od zgoraj naštetih jezikov se imenujejo Slovani, nekoč tudi Slavi, Slavoni in celo Sloveni. Gre za etnično oziroma jezikovno skupino ljudi, ki kot sredstvo komunikacije uporablja slovanske jezike.

Njihova zgodovina sicer ni povsem jasna, vsaj ne pred šestim stoletjem, ko so omenjeni v bizantinskih zapisih, vemo pa, da so ljudstva, kasneje imenovana Slovani, že približno 1500 let pred našim štetjem naseljevala območje med zahodno Poljsko in reko Dneper v Belorusiji. Zaradi dokaj velikega geografskega področja so si ti kulturo delili z drugimi ljudstvi, kar pomeni, da o njihovi lastni, edinstveni kulturi, ostaja le malo sledi. Razlog za to se lahko nahaja v dejstvu, da te niso razvili ali pa, še verjetneje, da se je zaradi sobivanja z drugimi ljudstvi njihova kultura sčasoma izgubila oziroma spojila s kulturo drugih ljudstev.

Kljub temu pa danes med slovanskimi jeziki najdemo posebnost, ki nam medsebojno sporazumevanje v veliki meri olajša, kar pa ne pomeni, da prevod pisnih besedil ni več potreben …

Medslovanščina

Zadnje desetletje je nadvse popularen esperanto, mednarodni pomožni sporazumevalni jezik, ki naj bi vsem ljudem omogočal enakopravno, neposredno komunikacijo, pri čemer ta ohranja elemente maternega jezika. Ker je zasnovan povsem logično, je hitro in lahko učljiv. Podobne lastnosti pa ima tudi medslovanščina, pogosto imenovana interslovanščina, esperanto slovanskih jezikov.

Medslovanščina je umetno ustvarjen jezik, razvit s strani skupine jezikoslovcev iz različnih držav, a ta navkljub temu ohranja naravne prvine. Izmišljene namreč niso del njega, saj temelji na starocerkvenislovanščini, “materi” vseh slovanskih jezikov, in besednjaku živih slovanskih jezikov. Kot zanimivost naj navedemo, da slovar medslovanščine vsebuje več kot 37.000 besed, namenjenih sporazumevanju pripadnikov različnih slovanskih jezikovnih skupin, vključujoč vse tri zgoraj omenjene (južnoslovanska, vzhodnoslovanska, zahodnoslovanska).

Začetki snovanja medslovanskega jezika segajo v leto 2006, ko je nizozemski prevajalec Jan van Steenbergen dal pobudo za enostaven, univerzalen medslovanski jezik, ki bi pripadnikom Slovanov olajšal medsebojno sporazumevanje. Kar je mogoče zaradi sorodnosti med posameznimi slovanskimi jeziki, četudi med njimi obstajajo številne ločnice.

Zamisel se je sčasoma razširila in leta 2011 združila s projektom novoslovanščine češkega profesorja Vojtěcha Merunke ter kasneje dobila danes uveljavljeno ime medslovanščina. S tem so govorci kateregakoli slovanskega jezika dobili skupni imenovalec, ki jim pomaga pri sporazumevanju, še pomembneje pa je, da so govorci ozavestili jedro lastnega in s tem tudi drugih jezikov.

Govorna komunikacija med pripadniki različnih slovanskih jezikov s pomočjo medslovanščine torej ne predstavlja več težav. Drugače pa je s pisanimi besedili, ki napak ne trpijo. Ta še vedno zahtevajo natančen, jasen, neposreden prevod, ki sporočilo izvirnika posreduje tujejezičnemu bralcu.

V Grens-Timu se tega zavedamo, zato so naše merilo profesionalnost, strokovnost, cenovna dostopnost, prilagodljivost in učinkovitost. Svoje delo opravljamo vestno, naš cilj pa je prenos vašega sporočila tujemu govorcu. Iz tega razloga nudimo ugodne prevode različnih vrst besedil, s poudarkom prav na slovanskih jezikih, še posebej južnoslovanskih, s katerimi smo si nekoč delili državo.

Kontaktirajte nas na telefonsko številko ali elektronski naslov , nam posredujte vse potrebne informacije, ki nam bodo pomagale razumeti, kakšen je namen vašega besedila in kdo njegov ciljni uporabnik, mi pa bomo poskrbeli, da bo naslovnik v celoti razumel vaše sporočilo.

 

Ostali prispevki

Ugodno prevajanje skandinavskih jezikov

Ugodno prevajanje skandinavskih jezikov

Skandinavija, s svojimi naravnimi bogastvi in živahnimi mestnimi središči, postaja vse bolj priljubljena destinacija za Slovence, tako za počitniške izlete kot za poslovne priložnosti. Ta rast zanimanja se odraža tudi v želji za prevajanje skandinavskih jezikov. Vedno...

Strokovno prevajanje francoščine

Strokovno prevajanje francoščine

Francoščina, znana kot jezik ljubezni in diplomacije, je ena izmed najbolj priznanih in priljubljenih jezikov na svetu. Strokovno prevajanje francoščine je bistvenega pomena v komunikaciji, saj je uradni jezik v 29 državah in ena izmed šestih uradnih jezikov Združenih...

Posebnosti srbskega jezika

Srbščina je južnoslovanski jezik, ki so ga v preteklosti želeli združiti s hrvaščino in ustvariti enoten jezik t.i. srbohrvaščino. Po razpadu Jugoslavije so vsi jeziki, vključno s srbščino in hrvaščino ponovno postali samostojno jeziki. Srbščino govorijo v Srbiji,...

Značilnosti španskega jezika

Španščina je po številu govorcev drugi najbolj razširjen jezik na celem svetu, takoj za angleščino. Kot svoj prvi, materni jezik ga govori okoli 440 milijonov ljudi, zato je takoj za kitajščino na drugem mestu. Španščino obvlada okoli 490 milijonov ljudi, večina...

Urejanje dokumentacije za zaposlitev tujcev v Sloveniji

V svetu, kjer se meje med državami zmanjšujejo in se priložnosti za delo povečujejo, je Slovenija postala priljubljena destinacija za mnoge tujce, ki iščejo nove zaposlitvene priložnosti. Vendar pa je za uspešno zaposlitev v Sloveniji potrebno pravilno urejanje...

Razumevanje razlike: Navaden ali sodni prevod

V svetu prevajanja se pogosto srečujemo z vprašanjem: kdaj potrebujemo navaden prevod in kdaj sodni prevod? Razumevanje razlike med tema dvema vrstama prevajanja je ključno za zagotavljanje pravilne uporabe in pravne veljavnosti vaših dokumentov. Poglejmo si kakšna je...

Potrebujete sodno overjene prevode in tolmačenje v izbrani jezik?

V sodobnem pravnem in poslovnem svetu so sodni prevodi nepogrešljivi. Ne gre le za preprosto prevajanje besedil, ampak za prenos pravnih informacij z natančnostjo in pravno veljavnostjo. V prevajalski agenciji Grens Tim zagotavljamo kakovostne sodne prevode in sodno...

Prevajanje v nemščino: Natančni, hitri in strokovni prevodi

V današnjem globaliziranem poslovnem svetu je nemški jezik postal ključen dejavnik za vstop na enega najmočnejših gospodarskih trgov. Nemčija, kot ena največjih svetovnih gospodarskih sil, predstavlja pomembno trgovinsko partnerico za mnoga podjetja, vključno s...

Komentarji

0 Comments