Na uspešnost kandidature na evropskih razpisih vpliva tudi prevajanje dokumentacije

Poslovanje številnih slovenskih podjetnikov in podjetij je vse od vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo v letu 2004 tesno pogojeno z njihovo uspešnostjo na evropskih razpisih za prejem (nepovratnih) finančnih sredstev. Evropska unija svojim članicam namreč zagotavlja zanesljive vire finančnih sredstev za projekte in programe, pri čemer njihovi upravičenci s svojim delovanjem posegajo na različna področja. Med najpogostejša denimo sodijo tista, vezana na kulturo, nevladne organizacije, javne organe, kmetijstvo, mala in srednja podjetja, mlade ter raziskovalce, sredstva pa lahko pridobi tudi marsikdo drug, če le ustreza razpisnim pogojem. Vsem, ki so doslej uspešno kandidirali na katerem od razpisov, je skupno, da so celotno dokumentacijo, s katero so izkazali tako strokovno usposobljenost kot vsebinsko inovativnost, zaupali v prevajanje izkušenim prevajalcem.

V Grens-timu, kjer nudimo ugodne prevode za vse vrste besedil, se zavedamo obsežnosti priprave dokumentov za kandidaturo na kateremkoli od evropskih razpisov. Prav zato vam želimo celoten postopek olajšati. Sodelujemo s prevajalci, ki so strokovnjaki različnih področij. In navsezadnje vam samim omogočilo, da se resnično osredotočite izključno na vsebino in razvoj projekta. Kontaktirajte nas na telefonsko številko ali elektronski naslov  in zaprosite za neobvezujočo ponudbo ter izberite lažjo, s tem pa tudi zanesljivejšo pot do uspeha.

Financiranje s strani Evropske unije

Evropska unija ima stroga pravila za zagotavljanje nadzora nad porabo sredstev, pri čemer stremi k preglednosti in odgovornosti, zato morata ti biti jasno razvidni tako iz razpisne dokumentacije kot kasnejših poročil. Razpisni dokumenti torej zahtevajo natančno, strokovno prevajanje, skladno z enim od v razpisu določenih jezikov.

Obstaja več vrst financiranja:

financiranje v obliki nepovratnih sredstev, delno zagotovljenih s strani Evropske unije, delno s strani drugih virov (ta oblika financiranja je najpogosteje povezana z javnimi objavami oziroma razpisi za zbiranje predlogov, prevajanje vsebine pa pogosto zahteva manjši vložek od denimo prevajanja finančnega načrta),

subvencioniranje s strani nacionalnih ali regionalnih organov,

nudenje posojil, jamstev in lastniškega kapitala v obliki finančne pomoči (ta oblika financiranja običajno podpira politiko in program Evropske unije, zato bistvo razpisne dokumentacije predstavlja prav vsebinska shema, katere skladnost z razpisnimi pogoji v postopku prevajanja nikakor ne sme postati manj razumljiva ali jasna) in

nagrajevanje.

Vsi programi, financirani s strani proračuna Evropske unije, sodijo v eno od treh vrst izvajanja, kar pa je odvisno predvsem od narave financiranja. Gre za:

  1. Neposredno upravljanje. Pri tej vrsti izvedbe sredstva Evropske unije brez posrednika upravlja Evropska komisija. Financiranje je najpogosteje podeljeno v obliki nepovratnih sredstev, pri čemer je razpis povezan s točno določenimi projekti, ki sledijo politiki Evropske unije. Za ta namen so objavljeni razpisi za zbiranje predlogov, velja pa, da je prevajanje dokumentacije, povezano s tovrstno obliko financiranja, praviloma manj zahtevno kakor prevajanje dokumentacije za financiranje z delnim upravljanjem sredstev.
  2. Delno upravljanje. Poleg Evropske komisije sredstva upravljajo tudi nacionalni organi. Tovrstna oblika financiranja podeljuje kar 80 % proračunskih sredstev Evropske unije, zato prevajanje dokumentacije zanjo sodi med zahtevnejše, saj je konkurenca izredno visoka. Podeljevanje se sicer uresničuje s pomočjo strukturnih in investicijskih skladov, med drugim Evropskim skladom za regionalni razvoj (regionalni in urbani razvoj), Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja, Kohezijskim skladom (ekonomska konvergenca manj razvitih regij), Evropskim socialnim skladom (socialna vključenost in dobro upravljanje), Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo ter drugimi.
  3. Posredno upravljanje. Evropska unija se pri tej vrsti izvedbe zaveže k upravljanju sredstev s pomočjo posrednika. Tega lahko predstavljajo partnerske organizacije ali drugi organi, ki se nahajajo v ali zunaj Evropske unije. Prijava na to obliko financiranja je mogoča na nacionalni ravni v obliki subvencij, kar pomeni, da prevajanje dokumentacije niti ni obvezno oziroma se ta pogoj spreminja v skladu z določili razpisa.

Podatki, vezani na vrsto razpisa in način podeljevanja sredstev so lahko prevajalcu v veliko pomoč, zato je tega z njimi priporočljivo seznaniti še pred pričetkom prevajanja. Kajti prevajanje ni edino delo, ki ga opravljajo sodelavci Grens-tima, temveč so ti prav tako zavezani k spremljanju novosti na področju različnih panog.

Zakaj za prevajanje razpisne dokumentacije in poročil izbrati Grens-tim?

Skozi dolgoletno delovanje smo zgradili široko mrežo sodelavcev, med katerimi je obilo naravnih govorcev, zaradi česar pri prevajanju ne prihaja do jezikovnih zagat, nejasnosti ali napak. Pomembna pa sta tudi čas in denar.

V Grens-timu se zavedamo, da pravočasnost že sama po sebi nemalokrat pomeni zmago. Iz tega razloga se strogo držimo vnaprej dogovorjenih časovnih okvirov, kljub temu pa svojim naročnikom ponujamo dostopne, ugodne prevode. In svojim rednim strankam dodatne ugodnosti.

Kontaktirajte nas na telefonsko številko ali elektronski naslov in nam pošljite neobvezujoče povpraševanje.

Prednosti in slabosti spletnega prevajalnika Google translate

Včasih se zgodi, da za osebno rabo potrebujemo hiter prevod, morda, ker se ne spomnimo ustrezne besede v tujem jeziku ali iz drugih razlogov, ko potrebujemo dodatno znanje tujega jezika. Včasih smo to znali pogledati v ustrezne slovarje tujih besed, dandanes pa se poslužujemo spletnega prevajalnika. Spletnih prevajalnikov sicer obstaja kar nekaj, a najbolj znan in najbolj uporabljan je zagotovo Google-ov prevajalnik Google translate. Google translate je izvrsten pripomoček, ki nam včasih res lahko priročno skoči na pomoč, sicer pa ima tudi nekaj pomanjkljivosti.

Prednosti uporabe spletnega prevajalnika Google translate

Google translate je najbolj primeren za ljudi, ki že imajo nekaj znanja tujih jezikov. Izvrstno se izkaže ob prevajanju posameznih besed. Prevod je hiter in ažuren, praktično v isti sekundi. Google Translate ima na voljo več kot 80 jezikov. Ta spletni prevajalnik ima celo možnost, da sam zazna jezik, posebnost pa je tudi to, da ima za nekatere jezike tudi zvočno predvajanje. Google ima svojo prevajalsko skupnost, s katerimi vabi uporabnike, da pripomorejo k boljšim prevodom, že tekom uporabe prevajanja pa lahko kliknete ‘izboljšaj prevod’ in tako pripomorete k boljšim prevodom. Spletni prevajalnik Google translate je torej odličen pripomoček, ko potrebujemo prevod posamezne besede, besednih zvez in predlaga celo več pomenov besed.

Slabosti

Tako kot vse stvari, ima tudi spletni prevajalnik Google translate določene pomanjkljivosti, ki se najbolj morda izražajo prav pri nas v Sloveniji, zaradi majhnega števila govorcev in posledično manjše rabe slovenščine v spletnem prevajalniku. Slabost spletnega prevajanja preko spletnega prevajalnika Google je v tem, da so prevodi iz tujih jezikov v slovenščino lahko pravzaprav zelo nelogični in smešni. Slovenščina ni lahek jezik, za spletnim prevajalnikom pa tudi stoji le sistem, ki ne zmore logično razmišljati. Slabost je torej ta, da so prevodi besednih zvez, povedi in stavkov lahko zelo smešni in nepravilni. Poleg tega sistem ne more zaznavati določenih kulturnih posebnosti jezika.

Google translate je torej super pripomoček v določenih situacijah in predvsem za ljudi, ki se na ciljni jezik že vsaj malo spoznajo. Spletnega prevajalnika Google translate nikakor ne priporočamo za prevajanje pomembnih ali kakršnihkoli daljših besedil, saj si s tem lahko prislužite napačne prevode in uničen ugled. Google translate naj služi le kot občasen pripomoček in dodatna opora, za kvaliteten, ustrezen, strokoven in pravilen prevod, pa se raje obrnite na prevajalsko agencijo. Prevajalska agencija Grens-tim vam bo z veseljem pomagala.

Ste pripravljeni na GDPR – potrebujete prevod v angleški jezik?

Mnogo podjetij je vso dokumentacijo, povezano z GDPR, že ustrezno prevedlo. Ste tudi vi že med njimi?

Kot že veste, je GDPR začel veljati 25. maja 2018. GDPR je kratica za General Data Protection Regulation oz. za Splošno uredbo EU o varstvu podatkov, ki določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov.  Splošna uredba postavlja enotna pravila za varstvo osebnih podatkov v EU. Vsako podjetje mora torej prilagoditi svoje poslovanje z omenjeno Uredbo, kar je prineslo kar nekaj novosti. Podjetja bodo torej primorana sprejeti Pravilnike o zasebnosti, obrazce o soglasju, pogodbe in drugo dokumentacijo, povezano z GDPR.

Podjetja, ki poslujejo v mednarodnemu okolju

Podjetja, ki poslujejo v mednarodnemu okolju, pa bodo besedila morala tudi prevesti v tuj jezik. Obrazci o soglasju, obvestila, sporočila, pravilniki o zasebnosti, pogoji poslovanja, pogoji sodelovanja, pogodbe in drugo dokumentacijo povezano z GDPR, je torej potrebno prevesti v tuj jezik. Za lažjo komunikacijo s tujimi strankami in poslovnimi partnerji je vse besedilo, povezano z dokumentacijo glede GDPR torej potrebno predvsem ustrezno prevesti.

Najpogosteje se naše stranke odločijo za prevod dokumentacije GDPR v angleščino (angleški jezik), nemalokrat pa tudi v druge tuje jezike, glede nato, s katerimi tujimi poslovnimi partnerji ali strankami sodelujejo. Najpogosteje se pravilniki in obrazci v zvezi z zasebnostjo podatkov prevajajo v jezik, v katerem je prevedena tudi spletna stran podjetja.

Prevod GDPR dokumentacije v tuj jezik

Pomembno je, da imate spletno stran in vso dokumentacijo, povezano z GDPR tudi ustrezno urejeno in prevedeno. Prevod mora biti brezhiben; vaš stik s stranko namreč ne sme vsebovati napak, saj si s tem lahko pokvarite ugled. Nujno je, da je prevod predvsem pravilen, kakovosten, ustrezno preveden v skladu z vsebino. Prevajalska agencija Grens – tim sodeluje tudi z mnogo pravno podkovanimi ljudmi, ki našim prevajalcem še dodatno pomagajo, da so prevodi zares korektni in pravilni.

Napake v besedilih ali neustrezno prevedena besedila vaše stranke in potencialne poslovne partnerje namreč lahko odbijejo, zato si zagotovite ustrezen in kakovosten prevod. Za prevod besedil se seveda lahko obrnete na prevajalsko agencijo Grens – tim, kjer vam bomo z našimi izkušnjami z veseljem pomagali in svetovali.

Pozdravi na tisoč in en načun

Običajno se ljudje pozdravimo, ko se zagledamo. Pozdrav je prvi stik s človekom, ko ga srečamo. V Sloveniji imamo mnogo različnih pozdravov. Pozdravi so odvisni od narečij, od tega koga pozdravljamo, generacijskih razlik in različnih okoliščin. Kako pa pozdravljamo v tujini?

Pozdravi v različnih tujih jezikih:

V angleškem jeziku: hello;

v nemškem jeziku: hallo;

v francoskem jeziku: bonjour;

v ruskem jeziku: zdrastvujte;

v nizozemskem jeziku: hallo;

v madžarskem jeziku: szia;

v japonskem jeziku: konnichi wa

v španskem jeziku: hola

v grškem jeziku: jasas;

v latinskem jeziku:ave;

v portugalskem jeziku:ola;

v hindujskem jeziku: namaste;

v arabskem jeziku: salam;

v italijanskem jeziku: ciao;

v mandarinščini: ni hao;

v turškem jeziku: merhaba.