Kako to vpliva na kakovosti prevedenega besedila?
Kakšne so najpogostejše želje, ki jih izražajo stranke prevajalskim agencijam?

Večina strank želi, da je besedilo prevedeno takoj oziroma v najkrajšem možnem času.
Seveda, vsaka profesionalna prevajalska agencija in vsak profesionalen prevajalec bo naredi vse možno, da ustreže stranki. Toda po pravici povedano so včasih zahteve stranke glede časa za prevod previsoke oz. so roki prekratki, to pa vodi do nekakovostnega prevoda. Kljub temu je po navadi odgovor prevajalske agencije »Ja, prevod bo narejen v zahtevanem roku.«
Prevajalci in sama prevajalska agencija se zavedajo, da je določen rok zelo pomemben za stranko. Za samega prevajalca to pomeni, da je prisiljen narediti prevod v zelo kratkem časovnem okviru. To seveda vodi do nekakovostnega prevoda. Zakaj časovni okvir pri prevajanju besedila ne sme biti prekratek, do kakšnih nevšečnosti vodi prekratek rok?

1. Vsi prevodi v posameznih prevajalskih agencijah izvajajo prevajalci. Pri samodejnem prevodu narejenem s pomočjo prevajalskih orodij oz. programov  je prevod narejen v nekoliko minutah. En sam  prevajalec bo potreboval veliko več časa, še posebej, če želi ohraniti svoj sloves in če vztraja pri tem, da je prevod narejen vestno, ohranjen je slog, skrbno je preverjeno že prevedeno besedilo. Samo na takšen način se prevajalec lahko prepriča, da je naredil vse, kar je bilo v njegovi moči. Čim več časa je dan prevajalcu toliko bolj kakovostno bo njegovo prevajanje.
2. Prevajalec dela vsak dan, vendar ne samo osem ur na dan in  pet dni na teden. Včasih naročila pridejo ob 16 uri v petek, prevod pa naj bi bil končan v ponedeljek zjutraj. Ali pa naročilo za prevod pride ob 15 uri, prevod pa mora biti končan ob 8 uri naslednjega dne. V tem primeru je prevajalec podvržen stresu zaradi prekratkega časovnega okvira.
3. Ali vaši prevajalci prevajajo hitro? Kako napreduje prevod besedila? Določen odstotek strank se zaveda, da je produktivnost prevajalca nekoliko nižja, če prevaja pod časovnim stresom zaradi prekratkega roka v katerem mora biti prevod besedila končan. Zelo malo pa se jih zaveda, da za kakovosten prevod prevajalec porabi veliko energije in moči. Posebej to velja za specializirane prevode, pri katerih je potrebno, da se zberejo potrebni podatki brez katerih je prevajanje specializiranega besedila nemogoč. Če je osnovno merilo hitrosti, prevajalec nima časa za postavljanje vprašanj stranki glede terminologije in se s stranko ne more uskladit kateri stavek je najbolj ustrezen.  Zaradi pomanjkanja časa prevajalec, ki ni specializiran za določeno področje, je prisiljen  k odločitvi, ki so lahko usodne in pripeljejo  do tega, da  besedilo ni strokovno prevedeno temveč ima komične odtenke.
​4. V primeru nujnega in hitrega prevajanja je včasih potrebno, da se besedilo deli med več prevajalcev. Po navadi stranka ni obveščena o tem, ker obstaja možnost da odpove naročilo zaradi posledic, ki lahko nastanejo. Prevod bo končan v zahtevanem roku, ampak bralec prevedenega besedila bo sigurno zaznal, da so različni deli originalnega besedila prevedena od različnih prevajalcev. Vsak prevajalec ima svojo značilnost in slog , tako da ni mogoče dva ali več prevajalcev prevesti besedilo na enak način in z enakim slogom.
Na koncu je potrebno poudariti, da zaradi premalo časa prevod z veliko verjetnostjo ne bo dosegel pričakovane kakovosti. Naročnik in prevajalska agencija kot izvajalec  se morata vedno zavedati, da hitri prevodi po navadi niso kakovostni, ne zaradi nestrokovnosti prevajalca, ampak zaradi drugih dejavnikov, ki vplivajo na nujne prevode. Obstajajo standardi, ki določajo število prevedenih strani na dan, praviloma prevajalec ne bi smel prevesti več kot 6-8 strani dnevno, samo v tem primeru je produktiven, prevedeno besedilo pa doseže pričakovano kakovost.